family photo smith mountain lake

family photo smith mountain lake

Images from a family portrait session at Bernards Landing, Smith Mountain Lake.